Çocukların aile fertleri arasında ilk güçlü bağı annesi ile kurar. Bu bağ çocuk dünyaya gelmeden anne karnındayken başlar. Anne karnında kurulan yakın bağ çocuk dünyaya geldikten sonra da devam eder.

Çocuklarda korkular çok çeşitlidir, bunlar çocuğun yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir. Öncelikle bilinmesi gereken çocuklardaki bu korkuları çok ciddi birer problem olarak görmemek ve yaşanması gereken bir dönem olarak benimsemektir.

Geleceğin sorumlu yetişkinleri çocuklarımızın, sorumluluk sahibi olmalarını istiyoruz. Kendi kendine yetebilen, bağımsız, üretken bireyler olarak yetişmesini, eğitimine önem vermesini, ödevlerini zamanında yapmasını, iyi notlar almasını, giyimine ve temizliğine özen göstermesini, basit ve küçük ev işlerinde yardımcı olmasını, başkalarına saygılı olmasını ve hata yaptığında fark edip düzeltmelerini bekliyoruz.

 Çocuklar başarılı olamadıkları alanlarda nasıl desteklenmeli? Nasıl moral verilmelidir?

Kardeşler arasında kavga kaçınılmaz bir olaydır ve bu da çok normal bir durumdur. Buna rağmen ebeveynler çocuklarının kavgaları karşısında kendilerini sorumluluk altında hissederler. Kavgayı müdahale ederek, tekrar kardeşler arasında huzuru sağlamk isterler. Böylece kardeşler arasında sık sık ‘hakemlik rolü’nü üstlenirler.

Sebepsiz ağlama, saldırgan davranışlar, kuralları reddetme, kendine ve diğerlerine zarar verme, iştahta ve uykuda bozulma, alt ıslatma, parmak emme, konuşma sorunları, öğrenme sorunları, aileden ayrılma kaygıları gibi davranış bozulmaları...