Öğrenme zorluğu bir engeldir. Öğrenme engelinin, işitme engeli, görme engeli gibi diğer engellerden farkı, görünür ve elle tutulur belirtilerinin olmamasıdır. Bu nedenle öğrenme engeli olan bireylerin başkaları tarafından anlaşılması, yardım ve destek görmesi zordur. Kısacası öğrenme zorluğu, gizli bir engeldir ve engeller arasında en zorlarından biridir.

Öğrenme zorluğu, insanların okuduklarını, duyduklarını ve gördüklerini anlamalarında etken olan yetenek ve kapasitelerini kullanmalarını ve dışardan gelen verilerin (duyular aracılığı ile ) beyinle bağlantı kurmasını etkileyerek öğrenmeye engel oluşturur.