Çocuğunuz için okul araştırmalarına mı başladınız? Okul tanıtım günlerine katıldınız ve aklınız mı karıştı? Peki siz hangi eğitim modelini aradığınızı biliyor musunuz? Çocuğunuz için en doğru sistem hangisi, biliyor musunuz?

21.yüzyılda eğitimin hedefleri nelerdir? Bu hedefler ışığında şekillenen en doğru ve yararlı yaklaşım nedir ve nasıl yürütülmelidir konusunda biraz kafa yoran, çocuklarının ve hepimizin geleceği için doğru seçimler yaparak geleceğimizi en ideal şekilde şekillendirmek için çaba sarf eden tüm anne babalar ve bu ideali gerçekleştirmek için özveriyle çalışan tüm eğitimciler için günümüz eğitim felsefesinin Progressivist Yaklaşım (İlerlemecilik) olduğu olgusu ortaya çıkıyor.

İlerlemeci anlayış, pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır. Bu felsefe, eğitimin sürekli bir gelişim içinde olduğu tezini savunur. Bu gelişime ve ihtiyaçlara göre de paradigmalar çerçevesinde eğitimciler yeni yöntemler hazırlamalıdırlar. Geçmişteki yaşantıların gelecekteki davranışların daha doğru, daha iyi ve güzele yönlendirilmesine yardımcı olabilmesi eğitimin temel işlevidir.

İlerlemeci Anlayışın Temel İlkeleri

1) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır: Bu anlayışa göre çocuk bir bütündür. Çocuğun tüm özellikleri, yaşantıları ve becerileri bütün olarak değerlendirilir. Eğitim sistemi de çocuğu merkeze alan bir mantıkta olmalıdır. Eğitim programı çocukların ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun şekilde planlanır.

2) Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır: İlerlemeci anlayışta, bilgi etkileşim içinde aktif olarak kazandırılır. Bilgiyi alırken de öğrencilerin ilgilerine göre yöntemler belirlenir. Bilginin aktarımı ve kalıcı olmasında da problem çözme yöntemi kullanılır. Problem çözmek için de öğrenciler eski bilgilerini kritik düşünme becerileri ile geliştirirler.

3) Okul, yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır: Okulun öğrencileri hayata hazırladığı söyleminin aksine ilerlemeci anlayış, okulun temel işlevlerinden birinin öğrencileri hayata hazırlamak değil hayatı tamamen okulun içine taşımaktır. Bunun için de hayatta karşılaşılacak durumlara okullarda yer verilir.

4)Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmek olmalıdır. Geleneksel anlayıştaki öğretmeni tek otorite olarak gören bakış açısı ilerlemeci anlayışta yerini öğretmenin rehberliğine bırakır. Öğretmen, kendi bilgi ve birikimini öğrencinin faydasına açmakla beraber öğrenciler kendi ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda öğretmenden faydalanabilir ve yardım isteyebilir. Merkezde yer alan öğrenci olur.

5) Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine yöneltmelidir: Doğası gereği sosyal bir varlık olan insan, ilerlemeci anlayışa göre işbirliği yaparak öğretime katıldığında daha mutlu ve daha başarılı olacaktır. Yarışmacı bir sistem ise bunu sunmaktan uzaktır. Uygar bir yaşamın gereği de grup yaşantılarının eğitime içkin hale getirilmelidir.

6)Demokratik eğitim ortamı oluşturulmalıdır: Eğitimin ortamının demokratik olması, ilerlemeyi sağlayacağı için ilerlemeci anlayış demokratik eğitim ortamını destekler. Gelişmek için eğitimde bu demokratik ortam desteklenir ve öğrencilerin fikirlerini serbestçe dile getirmelerine, kendilerine yönetmelerine, faaliyetlerini arkadaşlarıyla birlikte planlamasına izin verilir.

Gülçin Aşkın Çetin ERA Kolejleri PDR Bölüm Başkanı

MasterCard “Genç Hayaller” araştırmasına göre, gençlerin en büyük hayali iyi bir meslek edinmek. Gençler öncelikle öğretmen olmanın hayalini kurarken, bir yandan da kariyerleri boyunca dünyanın çeşitli ülkelerini gezebilmeyi arzu ediyor. Sağlık, para ve mutluluğu hayattaki ilk üç önceliği olarak sıralayan gençler, sorumluluklarını tamamladıklarında mutlu, aileleriyle kavga ettikleri zamanlar mutsuz olduklarını ifade ediyorlar.

Yarıyıl tatili bu hafta sona eriyor. Uzmanlar okula dönüş telaşı yaşayan öğrenciler ve veliler için önerileri sıraladı Uzmanlar tatil sonrası öğrencilerin yeni döneme doğru bir başlangıç yapmaları için önerilerde bulundu. Azim’in önerilerinde birinci dönem sonuçlarının ikinci dönem için yol gösterici olması yer alıyor.

Yarıyıl tatilini aile iletişimi güçlendirmek için akıl oyunları iyi bir seçenek oluşturuyor. PAL Oyuncak Eğitim Uzmanı Osman Metin tatilde nitelikli vakit geçirmek için oyun tavsiyelerinde bulunuyor. Öğrenciler yoğun bir dönemin ardından iple çektikleri tatile kavuştular. Karne durumları ne olursa olsun tatil döneminde çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel durumlar var.

2014 sömestrine öğrenciler bu Cuma giriyorlar. Öğrenciler de olduğu kadar velilerde de karne heyecanı yaşanıyor. Bu yıl da karnenin yaşatacağı gurur kadar burukluk yaşatacağı öğrenciler ve aileler olacak. Çocuğun dönem boyunca öğrenme süreçleri ve davranışlarıyla ilgili geribildirimini içeren karneyle, çocuğun zekâsı, dikkat ve konsantrasyonu, psikolojik durumu, aile ilişkilerini bir bütün olarak değerlendiriliyor.

Karne zamanı geldi. Dönem boyunca çocuklarının okulu ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen ebeveynler de en az öğrenciler kadar heyecanlı. Yaşam Tasarım Merkezi’nden NLP Uzmanı ve Öğrenci Koçu Oğuz Akyıldız, ‘Karne dönemlerinde alınan sonuçlardan veliler de kendilerine pay çıkartmalılar’ diyor. Akyıldız, başarısız karnelerin arkasındaki önemli etkenlerden birinin, Z kuşağının zeki çocuklarının ezberleme sistemine uyum sağlayamaması olduğuna dikkat çekiyor.