“Aşk” sevgiden daha üstün bir kavramdır. Bir nesneye ya da kişiye gönülden bağlılıktır. Ona daha fazla yaklaşma, onu daha çok elde etme hâlidir. Cansız nesnelere, bitkilere, tabiata da âşık olunabilir. Bazı kişilerin arabalara, bazılarının elektronik eşyaya, bazılarının da bahçesine olan gönülden bağlılığı aşk değil de nedir?